budokan kovos klubas

Egzaminai

Aikido – daugiau negu sportas. Aikido nėra varžybų. Tam kad įvertintume save, savo pažangą ir vystymąsi einant Aikido keliu, yra atliekami atestaciniai egzaminai. Iš pradžių, kai Aikido dar nebuvo susilaukęs didelio susidomėjimo, mokytojas suteikdavo juodą diržą įvertinęs mokinį kasdienių treniruočių metu. Vėliau, kai Aikido išpopuliarėjo visame pasaulyje, buvo sukurta egzaminų sistema, kurią mes ir naudojame šiandien. Iš pradžių egzaminai yra atliekami Lietuvoje ir išlaikius egzaminą yra suteikiami Lietuvos Jungtinės Aikido Federacijos diplomai. Vėliau, laikant juodą diržą, diplomas yra suteikiamas Aikikai Fondo Tokijuje (Hombu Dojo) vardu ir atsiunčiamas iš Tokijo, Japonijos. Norint, kad diplomas būtų oficialiai pripažintas visame pasaulyje, reikia padengti diplomo siuntimo išlaidas ir kitas administracines išlaidas. Todėl mūsų organizacijoje diplomai iki juodo diržo yra suteikiami Lietuvos Jungtinė Aikido Federacijos vardu. Juodo diržo diplomas turi pripažinimą visame pasaulyje ir atitinka visus aukščiausius tarptautinius reikalavimus.

Svarbu paminėti, kad egzaminai neatskleidžia tikrojo meistriškumo ir po diržo spalva ne visada slepiasi tikrovė, bet tai yra puiki galimybė įvertinti save, susilaukti patarimų ir pastabų iš patyrūsių instruktorių, suprasti Aikido techninių veiksmų seką ir diapazoną. Egzaminai nėra vieta įrodinėti savo pranašumą, pasipuikuoti kokie esame stiprūs ar greiti, tai vieta parodyti Aikido technikos suvokimą ir žinias tam kad ateityje galėtume tikslingai tobulėti.

Dan rangai

Atstumas: Visuomet išlaikomas teisingas atstumas.

Centras: Fizinio pusiausvyros taško (seika tanden) ir centrinės linijos naudojimas pvz., rankų kėlimas virš galvos.

Elgesys: Laikymasis treniruočių salės taisyklių ir egzamino etiketo reikalavimų. Pagarbus elgesys egzaminuojančiojo atžvilgiu, partneriui ir stebintiems egzaminą.

Ištvermė: Fizinė būklė pakankama ištverti visą egzamino trukmę.

Klubai: Stiprūs ir stabilūs. Klubai nukreipia kojas.

Koncentracija: Dėmesio išlaikymas viso egzamino metu. Sugebėjimas išlikti susitelkus, ir atlikti veiksmus, taip pat ir esant fizinio nuovargio būsenoje.

Kontrolė: Kontroliuojamas technikos atlikimas nežalojant partnerio. Sulaikymuose nenaudojama fizinė jėga.

Koordinacija: Kūno, proto ir kvėpavimo (kokyu) suderinimas. Sugebėjimas panaudoti „kvėpavimo“ jėgą technikose. Judesių sinchronizacija nuo galvos iki kojų pvz., tai no henko, suburi. Ginklų technikose kūno ir ginklų judesių vieningumas.

Kritimas: Egzaminuojamasis turi sugebėti atlikti bet kokį kritimą. Atsižvelgiama į amžių ir fizinius apribojimus.

Kūno padėtis: Laikysena technikos atlikimo metu, taip pat prieš ir po veiksmo atlikimo. Galutinės pozicijos (zanshin) supratimas ir naudojimas. Kūno padėtis atspindi proto būseną.

Pusiausvyra: Stabilumas technikos atlikimo metu, taip pat prieš ir po veiksmo atlikimo. Partnerio išbalansavimas.

Stovėsena: Teisinga stovėsena beginklėse technikose ir naudojant ginklus.

Susiliejimas: Energijos (ki) susiliejimas su partneriu, ne jėga prieš jėgą. Partnerio energijos „ištraukimas“ ir kontroliavimas. Jokio perteklinės jėgos naudojimo ir / ar partnerio stabdymo.

Technika: Aiški ir atpažįstama. Veiksmai atliekami užtikrintai ir techniškai teisingai

remiantis aikido principais. Jokio „stilių“ kratinio.

Tėkmė: Stovėsenos naudojimas, stabillumas ir susiliejimas. Partnerio judesių kontrolė.

Kyu rangai

Visi kyu rangai privalo žinoti ir sugebėti atlikti visus veiksmus iš laikomo egzamino

programos. Jaunesni nei 41 metų asmenys, laikantys 3 kyu egzaminą ir aukščiau, privalo

sugebėti atlikti aukštus kritimus nuo bet kokios technikos.

6 kyu: Etiketo treniruočių salėje supratimas

5 kyu: Skirtumo tarp omote ir ura waza supratimas

4 kyu: Skirtumo tarp shomen uchi ir yokomen uchi supratimas

3 kyu: Skirtumo tarp kihon ir ki no nagare supratimas

2 kyu: Sugebėjimas pademonstruoti go tai, ju tai ir ryu tai formas

1 kyu: Veiksmų inicijavimas

6 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
Mažiausiai 20 treniruočių (viena per dieną) 
Mažiausiai 3 mėnesiai nuo treniruočių lankymo pradžios 

Technikos: 
Tachi-waza 
Ukemi (Mae ir Ushiro) 
Hanmi (kairė ir dešinė) 
Shikko (pirmyn ir atgal) 

Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori) 
Morote dori: Kokyu–ho 
Kata dori: Ikkyo, Nikkyo 
Ai hanmi – katate dori (Kosa dori): Ikkyo, omote ir ura waza, Kote-gaeshi 
Gyaku hanmi – katate dori: Shiho nage, omote ir ura waza 
Ryote dori: Tenchi nage 
Suwari-waza 
Ryote dori: Kokyu–ho 

5 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
30 treniruočių (viena per dieną) po 6 kyu 
4 mėnesiai po 6 kyu. 

Technikos: 
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir: 

Tachi-waza 
Tai no henko: Kihon ir Ki no nagare (trumpa forma) 
Morote dori: Kokyu–ho 
Gyaku hanmi – katate dori: Ikkyo, Nikkyo (ura), Kote gaeshi 
Ryotedori: Shiho-nage. 
Ai hanmi katate dori: Nikkyo (ura waza), Iriminage 
Shomenuchi: Ikkyo (omote ir ura), kote-gaeshi 
Suwari-waza 
Ryote dori: Kokyu–ho 

Bukiwaza 
Ken: Ken no Kamae, pirmas, antras ir trečias suburi 
Jo: Jo Suburi 1–5. 

4 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
50 treniruočių (viena per dieną) po 5 kyu 
6 mėnesiai po 5 kyu. 


Technikos: 
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir: 

Ukemi 
Aukštas kritimas per partneri: Kotegaeshi, Koshinage 

Tachi-waza 
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilgaformos) 
Morote dori: Kokyu–ho 
Kata dori: Ikkyo, (Ki no nagare), Nikkyo (Ki no nagare) 
Gyaku hanmi – katate dori: Kaiten nage, (uchi mawari ir soto mawari) 
Shomen-uchi: Nikkyo, Sankyo, Kote-gaeshi, Shiho-nage, Irimi-nage (kihon) 
Ushiro ryote dori: Kokyuho, Ikkyo, Kote-gaeshi 

Suwari-waza 
Ryote dori: Kokyu–ho 

Bukiwaza 
Ken: suburi 1–7, 
Jo: suburi 1–10 + roku no jo 

3 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
60treniruočių (viena per dieną) po 4 kyu 
9 mėnesiai po 4 kyu. 


Technikos: 
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir: 

Tachi-waza 
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilgaformos) 
Morote dori: Kokyu–ho 
Shomen uchi: Yonkyo, Iriminage ki no nagare, 
Yokomen uchi: Ikkyo omote waza, Gokyo, ura waza 
Ushiro ryote dori: Nikkyo – Sankyo, Koshinage, 

Suwari-waza 
Shomen-uchi: Ikkyo – nikkyo 
Ryote dori: Kokyu–ho 

Bukiwaza 
Ken: Migi no awaze (dešinės pusės awaze), Hidari no awaze (kairės pusėsawaze) 
Jo: Suburi 11–20 

2 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
70 treniruočių (viena per dieną) po 3 kyu 
9 mėnesiai po 3 kyu. 


Technikos: 
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir: 


Tachi-waza 
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilgaformos) 
Morote dori: Kokyu–ho (jodan ir gedan). 
Ryote dori: Koshi nage 
Yokomen uchi: Iriminage, kihon 
Tsuki: Kote–gaeshi, Irimi-nage 
Ushiro ryote dori: jujinage, Ki no nagare from Ikkyo, Kote-geshi irJujinage 

Hanmi handachi waza 
Katate dori: Shiho nage, omote waza 
Ryote dori: Shiho nage, omote waza 

Suwari-waza 
Yokomen uchi: Ikkyo 
Ryote dori: Kokyu–ho 

Jiu waza 
Katadori, Katatedori, Shomen uchi 

Bukiwaza 
Ken: go no awaze (penkta awaze), shichi no awaze (septinta awaze) 
Jo: 31-kata 

1 kyu 

Minimalūs reikalavimai: 
80 treniruočių (viena per dieną) po 2 kyu 
9 mėnesiai po 2 kyu. 


Technikos: 
Viskas, kas buvo egzaminuota prieš tai ir: 


Ukemi 
Mokėti atlikti laužiamuosius metimus (tobi ukemi) iš visų nage technikų,įskaitant Kokyu-nage. 

Tachi-waza 
Tai no henko (Gyaku hanmi – katate dori). Kihon ir Ki no nagare (trumpa ir ilgaformos) 
Morote dori: Kokyu–ho (jodan ir gedan). Kihon ir Ki no nagare. 
Yokomen uchi: Kote-gaeshi – ki no nagare, Irimi-nage – ki no nagare, Shiho-nage– ki no nagare 
Ushiro eridori: Ikkyo 
Ushiro mune dori (katate): jujinage 

Jiu waza 
Visos technikos iš visų atakos formų. 

Kokyu nage 
Morote dori, Ryo kata dori, Ryote dori 

Suwari-waza 
Shomen uchi: iriminage 
Ryote dori: Kokyu–ho 


Bukiwaza 
Ken: shiho-giri, happo-giri 
Tachi-dori: 2 iš kiekvienos pusės 
Jo: 13-kata 
Jo-dori: 2 iš kiekvienos pusės 
Jo-nage: 2 iš kiekvienos pusės